Centrální vysávací systém

Užijte si čistší a zdravější domov
Záruční podmínky

Podrobnosti záručních podmínek Elek Trends   

Všechny přístroje ELEK TRENDS jsou vyvíjeny a vyráběny v souladu s nejvyššími možnými nároky na kvalitu. Pokud by se objevil defekt zařízení, tak platí tyto podmínky záruky:

ELEK TRENDS záruka je platná pouze v případě výrobní vady nebo montážní chyby při výrobě zařízení.

ELEK TRENDS záruka je platná, pokud je přístroj používán podle návodu a podle účelu, k němuž byl vyrobený a určený. Při reklamaci je nutné předložit příslušný doklad o nákupu zařízení (faktura), předávací protokol s uvedením data montáže, jména prodejce, modelu a sériového čísla přístroje, viz. příslušný formulář předávacího protokolu ET.

ELEK TRENDS záruka zaniká, pokud:

  • jeden z výše uvedených dokumentů byl změněn, přeškrtnut, byl upravený nebo je nečitelný

  • model (typ) nebo výrobní sériové číslo na přístroji byly změněny, vymazány nebo byly změněny na nečitelné.

  • opravy nebo změny byly prováděny neoprávněnou osobou nebo prodejcem

  • poškození je výsledkem externího zásahu mimo jednotku např. blesk, znečištění vodou, ohněm, nesprávným použitím nebo nedbalosti, apod.

  • selhání způsobené připojenim externích zařízení, příslušenství nebo instalačních materiálů neautorizovaných ELEK TRENDS

  • škody způsobené zvířaty.

  • selhání v důsledku běžného opotřebení vyměnitelných spotřebních dílů (uhlíky, filtry, ..)

Centrální vysávací systém je určený výhradně k vysávání domácího prachu v domácnosti. Avšak není určený k vysávání stavebního odpadu, ostrých předmětů, cementového, plastového, vápenného, lepkavého prachu, pilin, vody, popela,  apod. Dále předmětů, které by svými rozměry mohly způsobit ucpání rozvodů systému. Požadavek na montáž je: min. 30 cm od stropu. Na závady způsobené nesprávným používáním a vysáváním výše uvedených materiálů se nevztahuje záruka!

ELEK TRENDS má vždy možnost rozhodnout o opravě nebo o vyměně jednotky.

Tato záruka vylučuje jakoukoli jinou škodu, nepřímé nebo následné škody i komerční a je striktně omezena na údaje výslovně uvedené v těchto podmínkách.